Skip to content Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Małgorzata Pepłowska

Małgorzata Pepłowska

Twórczyni ludowa z powiatu węgrowskiego zajmuje się działalnością artystyczną już ponad 30 lat. Pracuje w zakresie tradycyjnych dyscyplin rękodzielniczych: tkactwa dywanów dwuosnowowych, wycinankarstwa z opłatka, wytwarzania rekwizytów obrzędowych (palm wielkanocnych) oraz wykonywania kwiatów z bibuły. Wyjątkową rolę w twórczości artystki zajmuje wyrób tkanin dwuosnowowych. Jest to rzemiosło związane szczególnie mocno z Podlasiem, w czasach obecnych wyjątkowo rzadkie. Muzeum zamkowe w Liwie kolejny raz prezentuje tkaniny autorstwa Małgorzaty Pepłowskiej. Warto dodać, że właśnie tutaj artystka po raz pierwszy zaprezentowała swoje prace na wystawie indywidualnej (w 2005 r.). Obecna wystawa to cykl scen zaczerpniętych z kart Biblii. Artystka ukazuje relacje pomiędzy Stwórcą a człowiekiem w dwunastu biblijnych epizodach – od Adama i Ewy aż po narodzenie Jezusa, wedle następującego porządku: „Adam i Ewa”, „Kain i Abel”, „Hagar na pustyni”, „Lot i jego żona”, „Ofiara Izaaka”, „Józef i jego bracia”, „Kamienne tablice”, „Ziemia Kanaan”, „Król Dawid”, „Sąd Salomona”, „Drzewo Jessego”, „Odkupiciel Świata”. W niniejszym katalogu wystawy prezentujemy cztery tkaniny: „Kain i Abel”, „Ofiara Izaaka”, „Józef i jego bracia” oraz „Sąd Salomona”. Łączą je wspólne motywy – konieczność podejmowania wyborów i ich skutki. Wolna wola ofiarowana stworzonym przez Boga może oświetlić wybór niebiańskim światłem lub otoczyć go piekielnym mrokiem. Decyzja należy do człowieka. To wielkie misterium ilustrują biblijne tkaniny a szczególne wrażenie tajemnicy potęguje jasna nić wydobywająca pradawną opowieść z ciemnego tła.

M. PEPŁOWSKA-1

Kain i Abel

Śmierć Abla zabitego przez brata – Kaina symbolizuje rozłam, jaki powstał wśród ludzi, którego efektem są stale odtąd obecne w historii wojny i konflikty podsycane przez wzajemny lęk, zawiść i chciwość.

Ofiara Izaaka

Bóg zażądał od Abrahama ofiary z jego jedynego syna Izaaka, który był dumą i nadzieją sędziwego patriarchy. Pomimo wahań i rozpaczy targających sercem Abrahama, uznał on pierwszeństwo woli Pana przed własnymi uczuciami i zdecydował się poświęcić syna w imię posłuszeństwa Bogu. W efekcie Bóg nie przyjął ofiary, zadowalając się manifestacją zaufania i posłuszeństwa ze strony Abrahama. Abraham jest tu symbolem poświęcenia własnego szczęścia dla wyższej idei.

M. PEPŁOWSKA-3

Józef i jego bracia

Józef został sprzedany w niewolę przez zawistnych braci, lecz dzięki łasce boskiej stał się dostojnikiem na dworze faraona. Józef wybaczył braciom, którzy pożałowali swego niegodnego czynu, i sprowadził całą rodzinę do Egiptu, dzięki czemu rozrosła się później w Naród Wybrany. Historia Józefa poucza, że dzięki wierności Bogu początkowe nieszczęścia prowadzą do pomyślności i powodzenia.

M. PEPŁOWSKA-4

Sąd Salomona

Król izraelski Salomon, rozsądzając sprawę dwóch kobiet, wykazał słuszność jednej ze stron za pomocą sprytnego podstępu. Historia ta ugruntowała opinię o nim jako o wcieleniu mądrości, którą otrzymał w darze od Boga. Wyrażenie „salomonowy wyrok” stało się odtąd przysłowiowe oznaczając sprawiedliwy i niepodlegający wątpliwości osąd.

 

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Translate »
Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.