Skip to content Skip to footer

Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1960-1966). Święcenia kapłańskie przyjął 5 VI 1966 r. w Radomiu, w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po roku pracy duszpasterskiej w parafii Skrzynno podjął studia z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1968-1970). Równocześnie uczęszczał na wykłady z historii sztuki, a także zajęcia z rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka. Konserwacji zabytków uczył się u prof. Rudolfa Kozłowskiego. Od 2004 do 2016 r. ksiądz Stanisław był proboszczem parafii pw. Św. Trójcy w Grabowie nad Pilicą. Swoje prace prezentował m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Seminarium Duchownym w Sandomierzu, Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Zamku Książ koło Wałbrzycha. W 2019 r., w zamkowej galerii „Podziemie” w Liwie, gościła wystawa ikon jego autorstwa. Wystawa ks. Stanisława Drąga zatytułowana „Jesień życia” poświęcona jest tej epoce życia człowieka, którą w potocznych przekonaniach nie uważa się za czas szczególnie wyczekiwany. Ksiądz Stanisław za pomocą swej sztuki stara się korygować ten stereotyp ukazując w obrazach i rysunkach piękno i wartość starości jako czasu zwieńczenia życia ludzkiego, posiadającego wartość i godność, łączącego w sobie pełen zestaw barw i odcieni podobnie jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały. Przykładem takiej postawy – pełnego człowieczeństwa – jest papież Jan Paweł II, którego obecność artysta szczególnie uwzględnia w swojej wystawie. Wśród dzieł prezentowanych przeważają portrety, bo też twarze starych ludzi fascynują artystów już od czasów antycznych, przez Leonarda i Rembrandta do Michałowskiego czy Hofmana jako symboliczne odwzorowanie wielkości a czasem tragizmu doli człowieczej. Warto odwiedzić wystawę, aby poznać piękno w kolejnym jego wymiarze.

Ks. Stanisław Drąg

Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałkowie k. Ciepielowa. Po ukończeniu Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (1960 r.)

Datawrzesień-październik 2020ArtistaKs. Stanisław DrągGaleriaPiwnice gotyckieShare

Leave a comment

BIP

© 2023. MUZEUM ZBROJOWNIA NA ZAMKU W LIWIE

Translate »
Skip to content
Ta witryna ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej osobom niepełnosprawnym. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.